Aktuellt:

Under 2018 kommer jag att vara klar med min utblidning till Akupressurterapeut. Du kommer att kunna boka elevbehandligar redan innan till ett reducerat pris. Håll utkik!

Grupputveckling

Vill ni utveckla er samarbetsförmåga i gruppen, bygga en helt ny grupp med en bra grund eller bara ha roligt tillsammans och samtidigt utveckla samarbetet som en bonus?

Ni kommer tillsammans att arbeta med olika problemlösningar och andra gruppstärkande övningar där ni har roligt tillsammans men även lär av det sätt ni väljer att utföra uppgiften. Ni får möjlighet att sätta fingret på gruppens styrkor, stärka varje individ i övningarnas utförande och bygga förtroende för varandra.

Vi arbetar med en mobil uppsättning av övningar vilket gör att vi kan komma till den plats er grupp befinner sig på eller så kan ni komma till mig på Marma Gård. Kontakta mig så berättar jag gärna mer om möjlighet för konferenslokaler och annat. Ni kan också kika in på Marma Gårds hemsida www.marmagard.se för att se vilka möjligheter som finns. Ni bokar självklart allt genom mig för att underlätta hanteringen för er!

Individutveckling

Känner du att du önskar att ditt liv såg lite annorlunda ut? Kanske vet du vad du vill förändra men kommer inte riktigt till skott eller så vet du inte vad som gör att du känner så!

Hos oss får du möjlighet att genom kreativa övningar och samtal ta reda på vilket sätt du skulle vilja förändra ditt liv och även få hjälp att hitta strategier för att nå dit. Jag föreslår att du bokar in dig på en av våra grupper där vi jobbar med individutveckling. Ett fantastiskt sätt att växa där gruppen bidrar till att du får ut ännu mer av din tid hos oss.


Föreläsningar

Här upplever ni en annorlunda form av föreläsning. En upplevelsebaserad föreläsning där gruppen deltar aktivt, tar ställning i olika frågor, provar på, eller får dela andras åsikter och erfarenheter. Genom att arbeta upplevelsebaserat och aktivera många sinnen får vi med oss mer kunskap.

Teman för föreläsningar kan vara: Stress, Kost, Att välja, Arbetsglädje, eller något specifikt ämne som du eller ditt företag har önskemål om. Ni kan självklart boka lokal på Marma Gård genom mig! Här finns vackra, moderna och funktonella lokaler att tillgå.


Massage

Svensk klassisk massage är en form av avslappningsmassage där dina muskler arbetas igenom, som ökar blodcirkulationen och släpper på spänningar. Ditt "må bra hormon" Oxitycin ökar och du blir genom detta mer harmonisk och har lättare att hantera tex stressiga situationer. Du får ett lägre blodtryck och lägre puls och blir mer klartänkt och orkesfull.

Du kan välja på 30, och 60 min behandling. Tänk på att det alltid tar lite längre tid än själva behandlingstiden!